Werkwijze Carins

kids

Wat doen wij?

Sinds 1 januari 2019 zijn in Smallingerland de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het WMO-loket en het Ping-loket samen een nieuwe organisatie: Carins

Carins is in Smallingelrand de plek waar ouders, aanstaande ouders en jongeren (- 9 maanden tot 23 jaar) terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Ook professionals zijn van harte welkom bij het Carins. Bij Carins werken jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en andere deskundigen op het gebied van jeugd samen in gebiedsteams. Carins biedt gratis informatie en advies, steun en begeleiding, specialistische hulp en coördinatie van zorg.

Wanneer kun je contact opnemen met Carins?

Altijd! Het maakt niet uit hoe klein, licht, groot of zwaar je vraag is. Zo kan je vraag of probleem gaan over bijvoorbeeld slapen, voeding, zindelijkheid, school(keuze), relaties, seksualiteit, pesten, alcohol of drugs.

 • Op deze website kun je via de zoekfunctie, veelgestelde vragen of onder het kopje Opvoedinformatie informatie vinden over het opvoeden, opgroeien en de gezondheid van je kind. 
 • Via de SamenWijzer Smallingerland kun je in een online catalogus antwoord vinden op allerlei vragen op het gebied van opvoeden, zorg, werk, inkomen en meedoen etc.
 • Heb je nog geen antwoord op je vraag kunnen vinden? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Contact

Bellen kan via telefoonnummer 088 50 65 400. Je krijgt dan een medewerker van Carins aan de lijn. We verbinden je door met of wordt teruggebeld door één van de medewerkers van het gebiedsteam in jouw buurt, wijk of dorp. Een e-mail  sturen naar contact@carins.nl kan natuurlijk ook. Samen met een medewerker van het gebiedsteam zoeken jullie een passend antwoord op je vraag!

Kennismakingsgesprek

Soms is het handig voor jou/je gezin en voor de medewerker van het gebiedsteam om nader kennis te maken. Een medewerker uit het gebiedsteam in jouw buurt, wijk of dorp komt dan bij je thuis, of jullie spreken op een andere plek in de buurt af. Samen bepaal je wat de beste aanpak is om antwoord te vinden op je vraag. Direct daarna bespreekt de hulpverlener de vraag of het probleem in het gebiedsteam. Dit team, samengesteld uit verschillende professionals, bekijkt dan wie uit het gebiedsteam jullie het beste kan helpen. Deze medewerker is dan je vaste contactpersoon bij Carins. De medewerkers van de gebiedsteams  bieden lichte hulp of schakelen specialistische hulp in als dat nodig is. Ook bij een doorverwijzing naar een andere hulpverlenende instantie blijft de medewerker van het gebiedsteam je vaste contactpersoon.

Gebiedsteams: voor iedereen toegankelijk

In de gebiedsteams van Carins werken hulpverleners met opleiding en ervaring op verschillende gebieden, waaronder psychologie, psychiatrie, (ortho)pedagogiek, gezinsproblemen, opvoeden, huiselijk geweld, autisme, ADHD en onderwijs. Daardoor kunnen zij samen in veel situaties snel professionele hulp geven. Daarnaast zijn de teams divers samengesteld wat betreft afkomst, achtergrond en identiteit. Dat maakt Carins voor iedereen toegankelijk.

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 Bij de Jeugdgezondheidszorg ((waar het consultatiebureau en de schoolarts onder vallen) werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die de groei en ontwikkeling van je kind volgen. De JGZ volgt de ontwikkeling van vrijwel alle kinderen vanaf hun geboorte. Voor ouders zijn de JGZ-medewerkers vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen rond hun kind. Bij hen kun je terecht met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar.

Een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) sluit voor een goede afstemming ook aan bij de overleggen van de gebiedsteams van Carins.

Preventie

 • Carins-cursussen: het hele jaar door organiseert Carins cursussen en voorlichtings- of informatiebijeenkomsten over opvoeden en opgroeien. Hierbij sluiten we regelmatig aan bij bestaande activiteiten op scholen of kinderdagverblijven.
 • Pedagogisch adviseurs: pedagogen bieden opvoedondersteuning aan ouders bij vragen over opvoeden of over de ontwikkeling van hun kind.
 • Preventieve projecten: Carins werkt nauw samen met lokale partners uit de wijk ten behoeve van het vroeg signaleren van problemen bij kinderen of gericht op ondersteuning aan gezinnen.

Voor professionals

Bij Carins kun je als professional o.a. terecht voor:

 • Informatie en advies
 • Specialistische hulp / hulp op maat
 • Consultatie / intercollegiaal overleg
 • Presentaties over specifieke onderwerpen
 • Trainingen voor kinderen
 • Cursussen voor ouders

Onze werkwijze

De medewerkers van Carins:

 • werken volgens de methode 1Gezin1Plan (1G1P). Deze methode is bedoeld om de hulp aan gezinnen die met verschillende hulpverleners te maken hebben te verbeteren;werken vanuit de visie van Positief Opvoeden, Triple P.  Lees meer over deze methode op de pagina Positief opvoeden, Triple P;
 • werken met de GIZ-methodiek: met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat er nodig is;
 • werken met de Verwijsindex. Het komt regelmatig voor dat er bij meerdere hulpverleners zorgen zijn over een kind of een jongere. De Verwijsindex zorgt ervoor dat zij elkaar sneller vinden, zodat zij betere hulp kunnen verlenen. Lees meer over de Verwijsindex op Rijksoverheid.nl.
 • In de ondersteuning aan ouders maken wij gebruik van de eigen kracht van ouders en jongeren en van hun netwerk.

Presentaties

Vanuit Carins geven de medewerkers regelmatig informatie of presentaties over o.a.:

 • de puberteit, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond;
 • ADHD, autisme of een onderwerp dat bij jou op school, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf leeft;
 • een specifiek thema zoals luisteren naar je kind/puber, peuterpuberteit, hoog sensitieve kinderen, zelfvertrouwen, weerbaarheid of een thema op verzoek;
 • opvoeden en opgroeien, tijdens bijeenkomsten waar veel pubers komen. De medewerkers gaan in gesprek met hen over onderwerpen die hen bezig houden.

Hulp nodig of vragen?