Het CJG/gebiedsteams

fam

In opdracht van de overheid zijn alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de opzet van een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). CJG Smallingerland heeft vier gebiedsteams die ieder in een eigen deel van Smallingerland direct hulp verlenen. In deze gebiedsteams werken hulpverleners met opleiding en ervaring op verschillende gebieden, waaronder psychologie, psychiatrie, (ortho)pedagogiek, gezinsproblemen, opvoeden, huiselijk geweld, autisme, ADHD en onderwijs. Daardoor kunnen zij samen in veel situaties snel professionele hulp geven. Daarnaast zijn de teams divers samengesteld wat betreft afkomst, achtergrond en identiteit. Dat maakt het CJG voor iedereen toegankelijk.

Krachten bundelen

Het CJG Smallingerland is bedoeld voor iedereen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden: jeugdigen, ouders/verzorgers en professionals. Het CJG bundelt lokale functies en taken op het gebied van de algemene en preventieve gezondheidszorg en het jeugdbeleid. Zo ontstaat er één, makkelijk te vinden, centrum voor alle vragen over opvoeden, gezondheid en opgroeien. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, pesten, alcohol, school (keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema's.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die met kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar werken.

Basisfuncties

De basisfuncties van een CJG zijn:

  • een plek bieden waar ouders en jongeren vragen kunnen stellen over opvoeden en opgroeien;
  • laagdrempelig advies en ondersteuning geven, zodat de gezinnen zichzelf kunnen redden;
  • jongeren en gezinnen met risico's en problemen in beeld te brengen;
  • op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen;
  • de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe "een gezin, een plan": als meer leden van een gezin hulp (nodig)   hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn;
  • aanbieden van snel passende hulp;
  • optimaal gebruik van lokale voorzieningen op het gebied van jeugdhulp.

Bij zwaardere problemen of een ingewikkeldere hulpvraag coördineert het CJG. 

Werkwijze CJG / gebiedsteams Smallingerland

Werkwijze Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland

Jongeren op Gezond Gewicht

Over JOGG
Leefstijlprogramma Beweegkruimels
Leefstijlprogramma LEFF
Foto en video JOGG

Verwijsindex

Een verwijsindex is een informatiesysteem, waarin professionals hun zorgen over kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen registreren. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een verwijsindex landelijk verplicht. Klik hier voor meer informatie.

Handige links

Links binnen gemeente Smallingerland.

Hulp nodig of vragen?