Contactpersonen

Carins moeder met kind
  • Contactpersonen algemeen

Sinds 1 januari 2019 zijn in Smallingerland de gebiedteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wmo-loket en het PING-loket samen één nieuwe organisatie: Carins. 

Voor algemene vragen ten aanzien van het beleid, de organisatie en vragen m.b.t. pers en publiciteit:

Frontoffice Carins
Telefoon: 088 - 50 65 400
Mail: contact@carins.nl 
Website: www.carins.nl 

  • Contactpersonen scholen

Met vragen over de opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van je kind kun je bellen naar 088 - 50 65 400 of neem contact op met de Schoolcontactpersoon van Carins op de school van je kind.

Klik hier voor een overzicht van de Schoolcontactpersonen van Carins oor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Smallingerland.

 

Hulp nodig of vragen?